دوره F1

F1

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 24 خرداد 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 23 مرداد 1394

طول دوره: 8 هفته

منبع درسی:
le nouveau taxi 1

شهریه: 160،000 تومان

ثبت نام

دوره مکالمه Semi Pro

این دوره برای دانشجویانی با سطح زبانی Pre Intermediate و Intermediate مناسب می باشد
(شرکت در آزمون تعیین سطح برای دانشجویان جدید الزامی است)

conversation-bubble

زمان برگزاری: چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 20 خرداد 1394

تعداد جلسات: 8

پایان دوره: 19 مرداد 1394

طول دوره: 8 هفته

شهریه: 93،000 تومان

مکالمات با تمرکز بر موضوعات Descriptive خواهد بود

ثبت نام

دوره مکالمه Pro

این دوره برای دانشجویانی با سطح زبانی Upper Intermediate و Advanced مناسب می باشد
(شرکت در آزمون تعیین سطح برای دانشجویان جدید الزامی است)

conversation-bubble

زمان برگزاری: چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 20 خرداد 1394

تعداد جلسات: 8

پایان دوره: 19 مرداد 1394

طول دوره: 8 هفته

شهریه: 93،000 تومان

مکالمات با تمرکز بر نوع Argumentative خواهد بود

ثبت نام

دوره های ترمیک زبان انگلیسی

English Classes

مشاهده برنامه کلاسها

دوره های ترمیک زبان فرانسه

Le nouveau Taxi

مشاهده برنامه کلاسها

دوره های مکالمه زبان انگلیسی

procurement conversation

مشاهده برنامه کلاسها

دوره های آمادگی آیلتس و تافل

IELTS-AND-TOEFL

مشاهده برنامه کلاسها

دوره Writing آیلتس: مقاله نویسی 1

این دوره مناسب علاقمندان با سطح زبانی Intermediate و بالاتر می باشد.
(شرکت در آزمون تعیین سطح برای دانشجویان جدید الزامی است)

writing

زمان برگزاری: سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 19 خرداد 1394

تعداد جلسات: 8

پایان دوره: 18 مرداد 1394

طول دوره: 8 هفته

شهریه: 105،000 تومان

ظرفیت تکمیل شده است

 

دوره Writing آیلتس: مقاله نویسی 1

این دوره مناسب علاقمندان با سطح زبانی Intermediate و بالاتر می باشد.
(شرکت در آزمون تعیین سطح برای دانشجویان جدید الزامی است)

writing

زمان برگزاری: یکشنبه ها

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21

زمان شروع: 24 خرداد 1394

تعداد جلسات: 8

پایان دوره: 18 مرداد 1394

طول دوره: 8 هفته

شهریه: 105،000 تومان

ثبت نام

eZaban

دوره A2

A2

زمان برگزاری: یکشنبه ، سه شنبه، پنج شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 الی 19:30

زمان شروع: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: تکمیل ظرفیت

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File Starter

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره B1

B1

زمان برگزاری:  شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 1

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره B2

B2

زمان برگزاری: شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 1

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره B3

B3

زمان برگزاری: شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 20 تا 21:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 1

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره B4

B4

زمان برگزاری: یکشنبه ، سه شنبه، پنج شنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 1

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره C1

C1

زمان برگزاری: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 2

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره C2

C2

زمان برگزاری: شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 2

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره C3

C3

زمان برگزاری: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 2

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره C4

C4

زمان برگزاری: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19 تا 20:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 بهمن 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 2

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره D1

D1

زمان برگزاری: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17 تا 18:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 3

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره D2

D2

زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 20 تا 20:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 3

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره D3

D3

زمان برگزاری: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18 تا 19:30

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13  اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 3

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره D4

D4

زمان برگزاری: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع: 3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 3

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره E1

E1

زمان برگزاری: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع:3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 6 هفته

منبع درسی:
American English File 4

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره E2

E2

زمان برگزاری: یکشنبه، سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع: 2 اسفند 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: -----

طول دوره: 8 هفته

منبع درسی:
American English File 4

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

دوره E3

E3

زمان برگزاری: یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:45 تا 20:15

زمان شروع:3 بهمن 1394

تعداد جلسات: 16

پایان دوره: 13 اسفند 1394

طول دوره: 8 هفته

منبع درسی:
American English File 4

شهریه: 145،000 تومان

ثبت نام

  • ارسالي جهت نمايش وجود ندارد
پرداخت سریع

فروش کتاب های زبان انگلیسی ترمیک

فروش کتاب های زبان انگلیسی ترمیک

American English Files 4

قیمت 10,000 تومان

فروش کتاب های زبان انگلیسی ترمیک

فروش کتاب های زبان انگلیسی ترمیک

American English Files 3

قیمت 10,000 تومان

AzHarKoja

از هر کجا که باشید!

از هر کجای دنیا می توانید به تنها آموزشگاه زبان اینترنتی کشور متصل شوید و آموزش ببینید. دانشجویان ئی زبان در تمام ایران و کشورهای دنیا پراکنده اند.

8

۸ سال تجربه ارزشمند

ئی زبان به عنوان نخستین آموزشگاه اینترنتی زبان از گنجینه ۸ سال تجربه آموزش زبان در بستر اینترنتی کشور بهره می برد

graduation-cap-navy-hi

کیفیت برتر آموزشی

در آموزشگاه اینترنتی ئی زبان عوامل منفی آموزشی مانند استرس و ... تقریبا حذف می شود و کیفیت یادگیری بسیار بالا می رود.